Ordblindeundervisning

HF Ordblind



Hvad er HF Ordblind
HF Ordblind er en 3-årig HF-uddannelse tilrettelagt som enkeltfag. Uddannelsen er målrettet ordblindes særlige behov og giver adgang til videregående uddannelse.

Du går i en stamklasse med andre ordblinde. Sammen med dem har du dine obligatoriske fag, hvor undervisningen er særlig tilrettelagt for ordblinde. Du har dine valgfag sammen med de øvrige kursister. Du deltager desuden i specialundervisning for ordblinde, og den er placeret lige før eller efter fagene i dit skema.

Som ordblind vil du få mulighed for enten at få en IT-rygsæk eller IT-programmer, som kan kompensere for dine læse- og skrivevanskeligheder. Der er lagt ekstra tid ind i dit skema for at du kan skrive størstedelen af dine skriftlige opgaver på skolen, mens din lærer er til stede.

Sådan kommer du i gang:
Du skal møde op til en samtale med en studievejleder for at blive optaget i ordblindeklassen. Du bestiller tid til samtalen ved at ringe på tlf. 8732 2546.

Optagelsessamtalerne starter fra den 7. april. Se studievejledningens telefon- og træffetider


OBS! Hvis du ikke allerede er testet ordblind, bliver du testet hos os inden den endelige optagelse i klassen.

Facebook




gildra@vucaarhus.dk