HF-uddannelser

Fleksibel HF-uddannelse via enkeltfag
I skemaet til højre kan du se de fag og niveauer vi tilbyder i 2016-2017. Du kan tage HF-enkeltfagene som helårsforløb med start i august, og de fleste af fagene kan også tages som halvårshold med kursusstart i både august og januar.

Du kan i princippet selv sammensætte din adgangsgivende HF-uddannelse via de mange HF-enkeltfag og niveauer, vi tilbyder. Du bestemmer selv, hvor lang tid din uddannelse skal vare og dermed, hvor mange ugentlige timer du får på dit skema.

Det kræver følgende  at få en adgangsgivende eksamen via HF-enkeltfag:
 • Dansk A, engelsk B og matematik C
 • Kultur- og samfundsfaggruppen (historie B, religion C og samfundsfag C) og Naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, geografi C og kemi 0-C)
  NB: Fagene i de to faggrupper er med flerfaglig mundtlig eksamen, og de kan også tages som enkeltfag
 • Større Skriftlig Opgave (SSO) og Tværfagligt eksamensprojekt.
  NB: Eksamensprojekt skal kun laves, hvis der ikke er aflagt prøve i mindst én af faggrupperne

Valgfag – vælg som minimum én af fire modeller:
 • 2 fag på B-niveau 1 fag på C-niveau
 • 1 fag på A-niveau + 2 fag på C-niveau
 • Engelsk eller historie på A-niveau + enten 1 fag på B-niveau samt 2 fag på C-niveau eller 3 fag på C-niveau
 • 2 fag på B-niveau, hvis ét af fagene er fremmedsprog (NB: ikke engelsk) på B-niveau eller fysik på B-niveau.
  Du må have op til 5 valgfag på dit eksamensbevis og har mulighed for at vælge mange fag på A-niveau.

Facebook
gildra@vucaarhus.dk