Gymnasial Supplering

Om turboforløb på GS

GS-turboforløb strækker sig over enten 1, 2, 3 eller 4 måneder.

Tilrettelæggelsen er traditionel klasseundervisning med mange timer om ugen i en kort periode.  Du skal regne med, at der er stor lektie- samt afleveringsmængde på et GS-turboforløb.

På et turboforløb er det som hovedregel kun muligt at læse ét fag pr. semester. Vi tilbyder dog også såkaldte fagpakker, hvor det er muligt at følge to hold i den samme periode. Det er ikke muligt, kun at være tilmeldt ét fag i en fagpakke.


OBS! Vi gør opmærksom på, at man med fordel kan have afsluttet matematik eller sideløbende læse faget  i en fagpakke, inden man starter på naturfagene fysik, kemi og biologi.
Dette er ikke en forudsætning, men en fordel i arbejdet med naturfagene.

Der gives SU til turboforløbene i undervisningsmånederne, men ikke i eksamensmånederne.

Kursustilbud for skoleåret 2017/2018 samt elektronisk ansøgning til GS-sommerkurserne kan nu ansøges elektronisk.Facebook
gildra@vucaarhus.dk