Kurser i hhv. Aarhus, Herning og Holstebro

Foreløbigt kursustilbud for Aarhus, Herning og Holstebro:

Aarhus:
På Aarhus HF & VUC tilbydes kurser i alle fag i GSK-sommerkursustilbuddet. Kemi 0-C tilbydes også på Århus Akademi.

Herning:
På Herning Gymnasium tilbydes kurser i kemi O-C, kemi C-B, fysik C-B, matematik C-B og matematik B-A.

Holstebro:
PÅ VUC Holstebro tilbydes kursus i matematik C-B.Facebook
gildra@vucaarhus.dk