Gymnasial Supplering

Gymnasiale suppleringskurser

1. Kan jeg søge GS?
Ja, hvis du har en afsluttet en gymnasial eksamen f.eks. STX, HF, HHX, EUX, HTX, GIF, GU, IB eller en afsluttet erhvervsuddannelse med 1 fag på c-niveau – eller en tilsvarende eksamen (f.eks. fra udlandet).

2. Hvad kan jeg bruge GS til?
Du kan kun bruge GS til supplering i ét eller flere fag på bestemte niveauer, som du mangler for at komme ind på en konkret videregående uddannelse. Du har også mulighed for at karakterforbedre, hvis du har dumpet faget på din ungdomsuddannelse eller hvis du har brug for at forbedre karakteren i et fag for at opfylde et fagspecifikt minimumskarakterkrav.

3. Kan jeg bruge GS til at forbedre mit Kvote 2 fagsnit?
Hvis et Kvote 2-fag ikke også er et specifikt adgangskrav kan du ikke tage det på GSK. Hvis et Kvote 2-fag er et specifikt adgangskrav kan du tage det på GS, hvis du ikke allerede har bestået det på din gymnasiale uddannelse. Hvis man ikke opfylder kriterierne for karaktersupplering på GS, kan man benytte sig af karaktersupplering via HF Flex eller HF-enkeltfag: http://www.vucaarhus.dk/uddannelser/hf/karakterforbedring/       

4. Kan jeg følge samme fag på samme niveau på GS igen?
Nej, heller ikke selvom du dumper faget. Dog kan der i helt særlige tilfælde gives dispensation til at du på ny følger det samme fag på det samme niveau. Hvis du ikke ønsker at følge et kursus alligevel, skal du derfor huske at afmelde dig kurset inden kursusstart, da det ellers tæller som et forsøg.

5. Skal jeg møde til undervisning?
Der er krav om 100 pct. studieaktivitet, hvilket kræver, at du møder til alle lektioner, er velforberedt og afleverer de skriftlige afleveringer rettidigt. Manglende studieaktivitet kan medføre udmeldelse, og du kan dermed ikke efterfølgende optages på et tilsvarende kursus.

6. Hvorfor kan jeg fx ikke læse GS-spansk, når jeg vil læse medicin?
Spansk er ikke et specifikt adgangskrav på medicinstudiet.

7. Hvor længe varer GS-kurserne?
På Aarhus HF & VUC er der to forskellige holdtyper:

  • Fuldtid med SU: 1-4 måneders kurser alt efter niveau. I efteråret er der undervisning i uge 42 på 2- og 3-månedersforløb. I foråret er der undervisning i uge 7 samt den 14., 15. og 16. april (de tre hverdage i påsken).
  • Sommerkursus med SU: 1-2-måneders kurser alt efter niveau.8. Skal man betale for bøgerne?

Bøgerne lånes, men man skal selv skaffe ordbøger og lommeregner. Din lærer vil orientere om hvad der påkrævet på dit hold, når undervisningen starter.

9. Kan jeg komme på lige det hold, jeg ønsker?
Du kan ønske, at suppleringen tilpasses evt. arbejde, anden undervisning, børnepasning o.a., men der er ingen garanti for, at dine ønsker kan blive opfyldt.

10. Kan jeg søge SU til gymnasial supplering?
Ja, hvis du er optaget på et intensivt fuldtidskursus – se punkt 7. Vær opmærksom på, at du ikke kan modtage SU til GS, samtidigt med at du er indskrevet på en videregående uddannelse (med mindre du er på orlov).

Der gives ikke SU i eksamensperioderne december og maj/juni

11. Hvor foregår undervisningen?
De fleste hold har undervisning på én af vores afdelinger i Aarhus C. Enkelte fag foregår på Aarhus Akademi, Aarhus Købmandsskole eller Langkær Gymnasium. Dette fremgår af ansøgningsskemaet og af dit optagelsesbrev. På sommerkurser tilbydes visse fag på
Herning Gymnasium og VUC Holstebro.

12. Kan jeg søge befordring til GS?
Ja, du kan søge ungdomskort på www.ungdomskort.dk, såfremt du er SU-berettiget.

13. Kan jeg få vejledning om GS?
Ja, du kan kontakte studievejledningen på GS. Se træffetider, tlf. nr. og mailadresse her: Studievejledning GS 

 

 

 

Facebook
gildra@vucaarhus.dk