VUC Erhverv

Sparring til strategisk uddannelsesplanlægning og udviklingsprocesser

Dialog om uddannelsestilbud
For at sikre bedst mulig udbytte og effekt af efter/videreuddannelse er der mulighed for at gennemføre individuelle kompetencevurderinger på baggrund af niveau og forudsætninger. Det er med til at kvalitetssikrer niveau for efter/videreuddannelsen. Uanset, hvad der vælges, indledes samarbejdet med en dialog med henblik på at kortlægge ønsker og behov.

Rekvirerede kurser (IDV)
IDV-kurser er en god mulighed for at få tilrettelagt virksomhedskursus. Undervisningen kan aftales efter behov mht. varighed, omfang og tidsangivelse. Det er muligt at oprette IDV-kurser inden for dansk, matematik, engelsk, tysk, samarbejde og kommunikation, samfundsfag og IT.

  • Prisen er 1300 kr. pr. time + moms uanset antal deltagere.
  • Der kan ikke søges løntabsgodtgørelse til IDV-kurser.

Grunden til, at jeg meldte mig til dansk, var nysgerrighed og lyst til at prøve mig selv af.
Medarbejder på Aarhus Havn

Taxameterfinansierede kurser
Virksomheder kan oprette taxameterfinansierede kurser, hvor til der kan søges løntabsgodtgørelse (SVU) efter gældende regler. 

Der skal følgende antal deltagere til at oprette virksomhedskursus:

  • OBU- ordblindeundervisning – min. 3 deltagere
  • FVU-dansk/matematik (Forberedende Voksenundervisning) – min. 10 deltagere
  • AVU/ HF dansk, matematik, engelsk, IT, tysk,  samarbejde og kommunikation, samfundsfag  – min. 20 deltagere


Man kan også tilmelde sig som enkeltperson til de åbne kursustilbud på Aarhus HF & VUC.


Facebook
gildra@vucaarhus.dk