VUC Erhverv

Mange muligheder og høj fleksibilitet

Hvad er VUC Erhverv?
VUC Erhverv har til formål at fungere som bindeled mellem virksomheder og efter- og videreuddannelse. Fleksibilitet, høj faglighed, engagement og erfaring kendetegner VUC Erhvervs virke og samarbejde. 


VUC Erhverv tilbyder: 

  • Tilrettelæggelse af opkvalificerende efter- og videreuddannelse i dialog med offentlige og private virksomheder.
  • Undervisning tilrettelagt ud fra konkrete behov, som gennemføres på de tidspunkter, der passer bedst i drift og planlægning.

VUC Erhverv har stor erfaring i kompetenceløft for virksomheder, og samarbejdsfladerne er mange.


NYT! Ordblindeundervisning for virksomheder
Som noget nyt kan der oprettes ordblindehold på 3 deltagere, såfremt der er tale om virksomhedsrettet ordblindeundervising (i alle andre tilfælde skal der minimum være 6 deltagere for at kunne oprettet et ordblindehold).

Det er muligt efter aftale at få foretaget  en forudgående ordblindetest, kontakt da uddannelseskonsulenten.


Nyhedsbrev
Her kan du læse seneste nyhedsbrev:


 
Hent alle nyhedsbreve her: VUC Erhverv-nyhedsbreve

Kontakt
For nærmere information om projekter og muligheder for efteruddannelse på VUC Erhverv Aarhus, kontakt vores uddannelseskonsulent:Inger Goul Andersen
Uddannelseskonsulent
Tlf. 8732 2570 / 2022 3812
E-mail: ia@vucaarhus.dk


Facebook
gildra@vucaarhus.dk