VUC Erhverv

Mange muligheder og høj fleksibilitet

Hvad er VUC Erhverv?
VUC Erhverv har til formål at fungere som bindeled mellem virksomheder og efter- og videreuddannelse. Fleksibilitet, høj faglighed, engagement og erfaring kendetegner VUC Erhvervs virke og samarbejde.

VUC Erhverv tilbyder: 

  • Tilrettelæggelse af opkvalificerende efter- og videreuddannelse i dialog med offentlige og private virksomheder.
  • Undervisning tilrettelagt ud fra konkrete behov, som gennemføres på de tidspunkter, der passer bedst i drift og planlægning.

VUC Erhverv har stor erfaring i kompetenceløft for virksomheder, og samarbejdsfladerne er mange.

Kontakt
For nærmere information om projekter og muligheder for efteruddannelse på VUC Erhverv Aarhus, kontakt vores uddannelseskonsulent:


Inger Goul Andersen
Uddannelseskonsulent
Tlf. 8732 2570 / 2022 3812
E-mail: ia@vucaarhus.dk


NYT! Ordblindeundervisning for virksomheder
Som noget nyt kan der oprettes ordblindehold på 3 deltagere, såfremt der er tale om virksomhedsrettet ordblindeundervising (i alle andre tilfælde skal der minimum være 6 deltagere for at kunne oprettet et ordblindehold).

Læs mere om ordblindeundervisning, evt. forudgående ordblindetest m.m. her:
Nyhedsbrev
Hent alle VUC Erhverv-nyhedsbreve. Her kan du læse seneste nyhedsbrev:


 
Opkvalificering via Fjernundervisning
Har du brug for opkvalificering? Tag fag via Fjernundervisning på enten FVU og 9.-10. klasse (AVU Fjernundervisning) eller på gymnasiale niveauer (HF Fjernundervisning). Her kan du se, hvilke fag og niveauer vi tilbyder.

Læs mere om Fjernundervisning her:

Facebook
gildra@vucaarhus.dk