AVU (9.-10. klasse)

Få adgang til grund- eller hovedforløb på en erhvervsuddannelse