Vejledning og regler om SU

Vejledning og regler om SU
Nedenfor kan du få info og vejledning om SU.

Skulle du have yderligere spørgsmål til SU, kan du her finde træffetider for SU-kontoret på Aarhus HF & VUC


Husk, at du altid kan følge din SU-sag på www.su.dk ved brug af NEM-ID.

Krav til, at du kan få SU:

  • Du skal være fyldt 18
  • Du skal have mindst 23 timer om ugen
  • På GSK: Du skal læse et af de korte og intensive kurser (1,2,3 eller 4 måneder). Du kan ikke få SU til eksamensmåned på GSK
  • Du skal være studieaktiv
  • Hvis du har barn under 7 år, kan du nøjes med 17 timer om ugen. Dit barn skal have Folkeregisteradresse hos dig.

Du skal have NemID for at kunne søge SU. Du kan bestille NemID via www.su.dk.


UNDTAGELSE
:
Har du gennemført en gymnasial uddannelse, kan du ikke få SU til en ny gymnasial uddannelse.


Sådan ansøger du:

Du søger om SU via hjemmesiden www.su.dk. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, hvor dit studie starter. Starter dit studie for eksempel den 13. august, kan du tidligst søge om SU den 1. juli. Vær opmærksom på følgende: Når du skal vælge uddannelsessted på ansøgningsskemaet, skal du vælge "anden ungdomsuddannelse" samt "Aarhus HF & VUC". Når du søger SU første gang, skal du regne med en sagsbehandlingstid på ca. 3 uger.


Dit ansvar:
Det er dit eget ansvar at søge SU og læse om de betingelser, der skal opfyldes for at få SU. Du har selv pligt til at holde dig orienteret om din SU via minSU. Normal behandlingstid er 2-3 uger, men udfylder du ikke ansøgningsskemaet rigtigt, forsinkes behandlingen af din ansøgning. Vær også opmærksom på, at du som modtager af en offentlig ydelse har oplysningspligt. Her kan du læse mere: Dit ansvar                

For udeboende 18-19 årige
Er du udeboende og under 20 år, kan du søge om SU med dispensation til udeboende sats, hvis du opfylder én af de betingelser, du kan læse om på her på siden: SU for udeboende Opfylder du én af betingelserne, skal du foruden selve SU-ansøgningen søge om at få stipendium med udeboende sats på minSU under punktet "særlige boligforhold". Du skal udskrive kvitteringssiden samt skemaet ”Ansøgning om udeboende sats”. Begge dele plus relevant dokumentation afleveres udfyldt på skolens SU-kontor. HUSK at rette din bopælsstatus fra hjemmeboende til udeboende.

Udenlandske statsborgere
Er du udenlandsk statsborger, skal du både søge SU på minSU og udfylde skemaet ”Oplysningsskema – ansøgning om ligestilling med danske statsborgere”, som du finder på minSU. Du skal printe og udfylde oplysningsskemaet og aflevere det på skolens SU-kontor sammen med den fornødne dokumentation (fremgår af skemaet).

Du kan søge ligestilling 3 mdr. før kursusstart, da der er en længere sagsbehandlingstid i SU-styrelsen. Skal du have SU første gang fra januar måned, kan du dog først søge fra 1. december året før, da ansøgningen til det nye år først åbnes 1. december i minSU.

Delvis dækning af deltagerbetaling
Som kursist kan du søge om delvis dækning af deltagerbetaling via din SU. Betalingen kan blive dækket med 85 procent fordelt over de måneder, du er tilmeldt kurset/kurserne. Dog skal du betale skat af beløbet. NB. Ansøgning om deltagerbetaling til HF anbefales ikke til HF-enkeltfagskursister, som får hele beløbet refunderet, hvis de tager en hel HF-eksamen.

Ungdomskort –rabat på transport
Når du går på en ungdomsuddannelse, kan du få et ungdomskort, som giver dig rabat på offentlig transport mellem Aarhus HF & VUC og din bopæl. For at få et ungdomskort skal man opfylde de samme betingelser som til SU. Læs mere på: http://www.ungdomskort.dk/hvem-kan-soege/


SU til maks. 5 Ungdomsuddannelser
Pr 1.1.2015 kan du kun modtage SU til 5 påbegyndte ungdomsuddannelser (AVU og GSK tæller ikke med i de 5). HF enkeltfag tæller kun én gang. Læs mere på su.dk


SU til GSK ændres pr 1. juli 2014
Reglerne om SU til gymnasial supplering (GSK) er ændret pr. 1. juli 2014, så der kun gives SU til gymnasial supplering for kursister, der er optaget på GSK udbudt i henhold til GS-bekendtgørelsen, såfremt der er tale om korte GSK-forløb.

Hvis du får SU til GSK forløb og er tilmeldt et nyt GSK forløb, skal du være opmærksom på, at du skal søge SU på ny til det nye forløb på su.dk. SU til GSK kan ikke forlænges.

Dermed afskaffes muligheden for SU til deltagelse i hf- og gymnasieenkeltfag for kursister, der i forvejen har en gymnasial uddannelse.

Spørgsmål om SKAT
SU-vejledningen kan ikke hjælpe dig med spørgsmål vedr. SKAT. Du kan læse om skat for unge her: www.skat.dk/Unge eller henvende dig direkte til SKAT eller Borgerservice.

Facebook
gildra@vucaarhus.dk