Søg om optagelse

Søg om optagelse på 2-årigt HF

Søg om optagelse via optagelse.dk
Du søger om optagelse på 2-årigt HF på VUC Aarhus via optagelse.dk, og her skal du:
 • i din ansøgning vælge et af de praktisk/musiske fag
 • ikke vælge fagpakke, det gør du først når du er startet på skolen.
 • gerne udfylde kommentarfeltet i skemaet og kort beskrive hvad du har beskæftiget dig med indtil nu, hvis du ikke kommer direkte fra folkeskolen.


Ansøgningsfrist
Frist for ansøgning til 2-årigt HF er:
 • 1. marts 2017, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse
 • 15. marts 2017 for alle andre ansøgere

Du kan også søge efter fristen, men gør det hurtigst muligt, hvis du vil være sikker på en plads. Hvis der ikke er plads, kommer du på venteliste.


I tilfælde af spørgsmål m.m.
Hvis du har opklarende spørgsmål er du velkommen til at kontakte studievejledningen
Forudsætninger for optagelse på 2-årigt HF

Kommer direkte fra 9. klasse, skal du:
 • være erklæret uddannelsesparat
 • have afsluttet de obligatoriske fag med prøve og med et karaktergennemsnit på 4
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk.


Kommer du direkte fra 10. klasse, skal du:
 • være erklæret uddannelsesparat
 • have afsluttet de obligatoriske fag med prøve
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk i 9. klasse
 • have aflagt prøve i fysik/kemi efter 9. klasse.


Ansøger du ikke direkte fra 10. klasse, skal du:
 • leve op til kravene for optagelse direkte fra 9. eller 10. klasse eller have tilsvarende kvalifikationer.
  OBS! Hvis du ikke lever op til disse krav, skal du til en optagelsessamtale med en studievejleder, der vurderer dine forudsætninger, og her vil du evt. blive indstillet til en optagelsesprøve.


Du kan også blive optaget med en Almen Forberedelseseksamen fra AVU.

Facebook
gildra@vucaarhus.dk