Priser

Priser og SU

Priser på Aarhus HF & VUC
Der er deltagerbetaling på alle AVU- og HF-enkeltfag samt på enkeltfag, der tages som fjernundervisning. Det er Undervisningsministeriet, der fastsætter deltagerbetalingerne. Du skal betale fuld pris, hvis du har en videregående uddannelse og et forhøjet gebyr oven i alm. deltagerbetaling, hvis du er pensionist eller efterlønner. Se priser for de enkelte fag og niveauer i venstremenuen.

Bemærk, at der på de tre kreative HF-forløb, hhv. HF Film, HF Stage og HF Kunst & Design,
er deltagerbetaling til de pågældende samarbejdspartnere ud over deltagerbetaling til de HF-enkeltfag, som er knyttet til de enkelte forløb.

Der er ikke deltagerbetaling på følgende uddannelser:

  • 2-årigt HF
  • Ordblindeundervisning
  • Forberedende Voksenundervisning


GS er gratis de første to år efter afsluttet ungdomsuddannelse. Herefter er der deltagerbetaling pr. GS-fag.

Se vores betalingbetingelser her: Betalingsbetingelser

Mulighed for at modtage SU
For at modtage SU skal du have mindst 23 timer om ugen. Har du børn under syv år, kan du få SU, hvis du har 17 timer pr. uge. Timerne svarer til lektioner. Bemærk, der er andre SU-regler for GS.

Alle oplysninger om SU findes på www.su.dk. Husk, at du altid kan følge din SU-sag på www.su.dk ved brug af NemID. På Aarhus HF & VUC har vi samlet info om SU, som vores kursister almindeligvis har brug for at vide, læs mere: Info om SU

Særligt for Fjernundervisning (AVU og HF)

For at få SU til fag, der tages som fjernundervisning, skal du være studieaktiv, og det betyder, at du skal følge den afleveringsplan, som du finder i Ludus Web. At være studieaktiv på Fjernundervisning betyder, at du skal overholde dine afleveringsfrister (ellers stoppes din SU) og gå til eksamen (ellers stoppes din SU).

OBS! Tilmeldingen til Fjernundervisning er først gyldig, når vi har registreret din betaling. Gem kvitteringen, da du kan få brug for den senere.

Facebook
gildra@vucaarhus.dk