Priser

Priser og SU

Priser på VUC Aarhus
Der er deltagerbetaling på alle fag på AVU og HF som enkeltfag, herunder Fjernundervisning-fag. Det er Undervisningsministeriet, der fastsætter deltagerbetalingerne. Du skal betale fuld pris, hvis du har en videregående uddannelse og et forhøjet gebyr oven i alm. deltagerbetaling, hvis du er pensionist eller efterlønner. Se priser for de enkelte fag og niveauer i venstremenuen.

Du skal også betale forhøjet deltagerbetaling, hvis du starter på de to 3-årige HF-uddannelser via enkeltfag hhv. HF Stage og HF Kunst og Design.

Der er ikke deltagerbetaling på følgende uddannelser:

  • 2-årigt HF
  • Ordblindeundervisning
  • Forberedende Voksenundervisning


GS er gratis de første to år efter afsluttet ungdomsuddannelse, hvorefter det koster 450 kr. pr. GS-fag.

Se vores betalingbetingelser her: Betalingsbetingelser

Mulighed for at modtage SU
For at modtage SU skal du have mindst 23 timer om ugen. Har du børn under syv år, kan du få SU, hvis du har 17 timer pr. uge. Timerne svarer til lektioner. Bemærk, der er andre SU-regler for GS.

På VUC Aarhus har vi samlet info om SU, som vores kursister almindeligvis har brug for at vide, læs mere: Info om SU

Alle oplysninger om SU findes på www.su.dk. Husk, at du altid kan
følge din SU-sag på www.su.dk ved brug af NemID.

Særligt for Fjernundervisning (AVU og HF)

For at få SU til fjernundervisningsfag skal du også være studieaktiv, og det betyder, at du skal følge den afleveringsplan, som du finder i ludusweb.At være studieaktiv på Fjernundervisning betyder, at du skal overholde dine afleveringsfrister (ellers stoppes din SU) og gå til eksamen (ellers stoppes din SU).

OBS! Tilmeldingen til Fjernundervisning er først gyldig, når vi har registreret din betaling. Gem kvitteringen, da du kan få brug for den senere.

Facebook
gildra@vucaarhus.dk