Hvordan får jeg foretaget en IKV?

Hvis du ønsker, at Aarhus HF & VUC skal hjælpe dig med at få vurderet dine kompetencer, skal du gøre følgende: 
  1. Find det fag og det niveau, du ønsker at blive kompetencevurderet i. Det giver dig en fornemmelse af, hvad du skal kunne. Du finder fag og niveauer her: Fagbeskrivelser
  2. Udfyld derefter et ansøgningsskema. Hent ansøgningskemaet her: IKV ansøgningsskema
  3. Udfyld så et evalueringsskema Heri skal du gøre rede for, hvordan du mener at opfylde de faglige mål og krav som beskrevet i fagbeskrivelsen.
  4. Ansøgningsskema sendes sammen med et cv, selvevaluering og alt relevant dokumentation til: ikv@aarhushfogvuc.dk for fag på gymnasial niveau, avustudievejleder@aarhushfogvuc.dk for fag på almen voksenuddannelse
  5. Efterfølgende vil din ansøgning blive forhåndsvurderet i forhold til, om du kan kompetencevurderes på det niveau, du ønsker, eller om du skal henvises videre til en anden institution.
  6. Studievejledningen tilrettelægger efterfølgende sammen med faglæreren i det eller de pågældende fag, hvorledes kompetencevurderingen skal finde sted, og du bliver kontaktet af enten studievejledningen eller en faglærer.
  7. Faglærer vurderer resultatet og du får svar.

Inden for en måned efter din henvendelse, kan du forvente ansøgningen færdigbehandlet.

Såfremt man ønsker at klage over afgørelsen følges nedenstående procedure:


  • Klagen stiles til Kvalifikationsnævnet, men afleveres til Aarhus HF & VUC
  • Klagen afleveres senest 4 uger efter modtagelses af afgørelsen

Facebook
gildra@vucaarhus.dk