Individuel kompetencevurdering

På VUC Aarhus kan du gratis få vurderet de kompetencer, du har tilegnet dig uden for et almindeligt skole- og uddannelsesforløb. Vi udfører Individuel Kompetencevurdering inden for fag på Almen Voksenuddannelse og fag på gymnasialt niveau. 

Hvad er en IKV?
Vurderingen foretages ud fra de mål, der er beskrevet i reglerne for det pågældende fag. Læs mere på www.uvm.dk. Her kan du finde en nøje beskrivelse af de faglige mål for fagene på Almen Voksenuddannelse såvel som for alle gymnasiale uddannelser. VUC Aarhus kan kompetencevurdere i de fag og niveauer, som skolen tilbyder. Hvis du ønsker vurdering i et fag eller niveau, som VUC Aarhus ikke tilbyder, vil vi henvise dig til en anden institution, hvor faget kan tages. 

Former for anerkendelse
Hvis dine kompetencer vurderes til helt eller delvist at kunne sidestilles med målene for faget, udstedes et bevis for enten et helt fag eller dele af et fag.

Facebook
gildra@vucaarhus.dk