Individuel kompetencevurdering

På Aarhus HF & VUC kan du gratis få vurderet de kompetencer, du har tilegnet dig uden for et almindeligt skole- og uddannelsesforløb. Vi udfører Individuel Kompetencevurdering inden for fag på Almen Voksenuddannelse og fag på gymnasialt niveau. 

Individual Competency Accessment ('IKV: Individuel Kompetence Vurdering') for applicants with a non-Danish background

A requirement for undergoing an Individual Competency Accessment (IKV) in subjects at upper secondary level ('gymnasium') is that you meet the requirements for admission to upper secondary school - including documentation of a level of proficiency in Danish corresponding to Danish 10th form ('10. klasse') or Danish 3 Examination ('Danskprøve 3') with good marks (10-12).

Applicants who do not meet the Danish proficiency requirements are referred to TOEFL, Cambridge or IELTS tests.


Former for anerkendelse
Hvis dine kompetencer vurderes til helt eller delvist at kunne sidestilles med målene for faget, udstedes et bevis for enten et helt fag eller dele af et fag.

Hvad er en IKV?
Vurderingen foretages ud fra de mål, der er beskrevet i reglerne for det pågældende fag. Læs mere på www.uvm.dk. Her kan du finde en nøje beskrivelse af de faglige mål for fagene på Almen Voksenuddannelse såvel som for alle gymnasiale uddannelser. Aarhus HF & VUC kan kompetencevurdere i de fag og niveauer, som skolen tilbyder. Hvis du ønsker vurdering i et fag eller niveau, som Aarhus HF & VUC ikke tilbyder, vil vi henvise dig til en anden institution, hvor faget kan tages.

Facebook
gildra@vucaarhus.dk