Selvstuderende på Aarhus HF & VUC

Selvstudium på AVU
Det er muligt at tilmelde sig som selvstuderende til prøver på 9.-10. klasses niveau uden at have fulgt undervisning. Læs mere her: Selvstuderende AVU

Selvstudium på HF

På HF på Aarhus HF & VUC har du mulighed for at gå til eksamen som selvstuderende i alle fag, som skolen udbyder på hold. Læs mere her: Selvstuderende HF

Dispensation til prøver
Ordblinde, kursister med koncentrationslidelser eller tilsvarende kan evt. få dispensation til prøver i form af fx. elektroniske hjælpemidler/forlænget tid. Dispensationsbehov skal tilkendegives hos studievejlederen ved tilmelding som selvstuderende.

Facebook
gildra@vucaarhus.dk