Regler og forventninger på VUC Aarhus

På VUC Aarhus er der forskellige regler, politikker og forventninger i forhold til dig som kursist. Både i undervisningen og i aktiviteter uden for undervisningen.

Helt overordnet er der 3 ting, du skal huske:

1. Kom til undervisningen, og deltag aktivt.

2. Lav dine lektier, og lad være med at snyde med afleveringerne.

3. Opfør dig hensynsfuldt over for dine medkursister, lærere og andet personale.
I venstremenuen kan du læse mere om skolens forventninger til dig i dit uddannelsesforløb, og under punkterne "Mødepligt og studieaktivitet" kan hente skolens fastholdelsesstrategier for de enkelte uddannelsesområder. Bemærk, at der kan være forskellige regler for mødepligt og studieaktivitet alt afhængig af, hvilken uddannelse du tager.

Bemærk også, at det er dit ansvar dagligt at holde dig orienteret på hhv. VUCintra (vigtigtig info om aktiviteter m.m. på skolen) og Ludus Web (vigtig info om din undervisning f.eks. vigtige beskeder fra dine lærere og lektier). Her kan du læse mere om VUCintra og Ludus web herunder hvordan du logger på: Info til nye kursister

Hertil er der krav om, at du som kursist medbringer bærbar computer.

Facebook
gildra@vucaarhus.dk