Kodels for besøg af politiske organisationer

Demokratiet er en afgørende grundsten i det danske samfund, men det eksisterer kun så længe, der findes medborgere, som vil diskutere og debattere den fremtidige udvikling af samfundet. Et uddannelsessted som VUC Aarhus er en vigtig platform til at skabe en demokratisk kultur.

For at sikre en åben politisk og mangfoldig debat her på skolen vil vi gerne give politiske organisationer gode adgangsvilkår til uddannelsesstederne. Dog er der to vigtige betingelser for aktiviteter på VUC Aarhus, som altid skal følges:

  • I det tilfælde, at man som politisk organisation ønsker at uddele, ophænge m.m. materiale på VUC Aarhus, skal der altid først tages kontakt til kommunikationsafdelingen.
  • I det tilfælde, at man som  politisk organisation ønsker at besøge VUC Aarhus, skal der altid først tages kontakt til kommunikationsafdelingen mhp. at aftale indhold og tidspunkt for besøget, herunder hvilke aktiviteter besøget indebærer.


Kontakt kommunikationskonsulent Erik Højerslev: eh@vucaarhus.dk

Hertil har vi følgende overordnede kodeks, som har til formål at understøtte et konstruktivt samarbejde og en god dialog omkring praksis for samfundsengagerende organisationers adgang og tilstedeværelse på VUC Aarhus:

  • Politiske organisationer bør have mulighed for at mødes med elever og studerende inde på uddannelsesstedet i løbet af skoledagen, og uddannelsesinstitutionen bør stille lokale eller sted til rådighed.
  • Det er ikke en forudsætning for politiske organisationers adgang, at der i forvejen er medlemmer af den enkelte organisation blandt uddannelsesinstitutionens elever.
  • Det er en fordel, hvis der kan etableres samspil mellem politiske organisationers aktiviteter på skolen og undervisningen og skolens aktiviteter i øvrigt.
  • Politiske organisationer kan henvende sig enkeltvis eller flere sammen, men det er en fordel og understøtter en mangfoldig debat, hvis flere organisationer henvender sig sammen til uddannelsesinstitutionerne.
  • De aktiviteter, debatter, budskaber og materialer, som politiske organisationer bidrager med på uddannelsesinstitutionerne, skal foregå i en konstruktiv tone og skal understøtte demokrati og mangfoldighed. Der skal være adgang for alle elever til arrangementerne.
  • Enhver form for antidemokratiske, racistiske, sexistiske eller andre diskriminerende budskaber er uacceptable.
  • Aktiviteterne må ikke forstyrre undervisning og læringsaktiviteter eller være i strid med ordensreglerne på uddannelsesinstitutionen.

Facebook
gildra@vucaarhus.dk