Info til handicappede

 Har du særlige handicap, der kan vanskeliggøre et uddannelsesforløb, kan du her læse nærmere om, hvordan VUC Aarhus er som skole samt om ting, du bør være opmærksom på.

VUC Aarhus er en stor skole med ca. 6.000 årlige kursister fordelt på forskellige undervisningssteder. Holdkvotienten er høj med ca. 28 kursister på hver hold, og i kraft af enkeltfagsstrukturen møder man næsten udelukkende nye kursister på hvert hold. Ud over almindelig holdundervisning har VUC Aarhus også andre tilrettelæggelsesformer, som du kan læse mere om her på hjemmesiden.

Undervisningen på VUC Aarhus er kompetencegivende, hvilket betyder, at den er tilrettelagt med det mål, at kursisterne afslutter med prøve eller eksamen. Lærerpersonalet på VUC Aarhus er først og fremmest faglærere og har ingen speciallæreruddannelse, der kan tilgodese eventuelle særlige behov.

Vær opmærksom på følgende:

  • du skal selv medbringe en personlig hjælper, hvis det skulle være nødvendigt for at deltage i undervisningen
  • du deltager i undervisningen på samme vilkår som alle andre i klassen 
  • du er selv ansvarlig for at søge dispensation fra de almindelige eksamenskrav.Såfremt du skulle have brug for særlige hjælpemidler for at følge undervisningen, er det muligt at søge om støtte hertil. Hjælpemidlerne skal have entydig tilknytning til undervisningen, og målet er at hjælpe dig til at følge undervisningen på så lige vilkår som muligt. Ansøgningen sker via studievejledningen. VUC Aarhus har kun i begrænset omfang mulighed for at stille hjælpemidler til rådighed.

Det er muligt at søge dispensation fra de almindelige eksamensregler, hvis du har et handicap. Før der gives dispensation, skal der foreligge en aktuel erklæring fra en læge, læsepædagog eller anden sagkyndig. Dispensation kan gives i forbindelse med både mundtlig og skriftlig eksamen. Hør nærmere hos studievejledningen.Skulle du have behov for yderligere information, kan du rette henvendelse til Receptionen.

Facebook
gildra@vucaarhus.dk