Energieffektivisering i statens institutioner

Jf. Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner offentliggøres de tiltag, som er sat i værk for at nå reduktionen på 14 % i perioden 2006 til 2020.

  • Nye energibesparende vinduer i størstedelen af bygningen
  • CTS-styring på varme og ventilation
  • Skift til LED-pærer i store dele af bygningen
  • Sensorer til styring af belysning
  • Udvalgte belysningskilder kobles på CTS
  • Læksikring af brugsvand (overvågning)

 

Aarhus HF & VUC overtog bygningen på Dalgas Avenue i 2015, og påbegyndte allerede på dette tidspunkt de fleste af ovennævnte effektiviseringstiltag (faseopdelt). Pga. den manglende historik for vores aktiviteter fra 2006 til 2015 er det ikke muligt at angive besparelseseffekten. Dette forventes muligt i løbet af 2-3 år, hvor historikken vil være tilstede.

Bygningen er den 14.7.2011 kategoriseret med energimærke C af Lokalenergi Handel med energimærkningsnummer 200051358.

Facebook
gildra@vucaarhus.dk