TAP personale

AA Albers, Annemette
JCA Albertsen, Jens Christian
MLA Andersen, Maja Løvkvist
MBA Andreasen, Mette Bang
CAR Aron, Christina Bang Jensen
AAS Aslak, Aase
TFP Berthelsen, Therese Flyvholm
LBJ Bjerre, Lars
AMB Boll, Agnes Morsø
TBR Brøner, Thomas Rokamp
PEC Cederstrøm, Peter
KFD Dejgaard, Karen Friis
BE Edlund, Bodil Bach
SEG Egekvist, Søren
LSF Fredsted, Lykke Søbstad
GT Hougaard, Gloria Tapia
JF Hougaard, Jan Bjarne Tapia
EH Højerslev, Erik
HEI Isaksen, Helene Kara Severine
JJA Jakobsen, Julie
JJ Jelle, Jan
NJ Jensen, Niels Kjær
EDJ Johansen, Emi Dam
MLJ Jørgensen, Marianne Lambæk
MKA Kara, Mülkiye
ARK Klavsen, Alexander Rodahl Mench
FKO Kohestani, Fawzia
UK Kortsen, Ulla Charlotte
HHK Kristensen, Hans Henrik
DK Kristensen, Dorthe Maria
BK Kristensen, Bodil
MFK Kaalund, Martin Frilund Mægbæk
AL Lajer, Alice Nymand
FBL Larsen, Frederik Borg
JLA Larsen, Jane
DL Lassen, Ditte Maria Skovbo
MLY Lynge, Marianne
RMA Malmberg, Robert
BM Mikkelsen, Betina
DM Mortensen, Diosie
PNI Nielsen, Per
KAA Nielsen, Katrine Aakjær
KNN Nielsen, Katja
MVN Nørgaard, Mette Vibeke
KAN Nørholm, Karin Lykke Ekkelund
TOD Odgaard, Tommy
BO Odgaard, Barbara Malgorzata
JOS Ostroznik, Jan
WM Patalas, Wieslawa
LP Petersen, Lisa May Hargis
BKH Prindahlsen, Berit Koustrup
DOR Rasmussen, Dorthe
JHR Rasmussen, Jørgen Højbjerg
ADR Regardsoe, Anne-Mette Degn
SRI Riel, Søren Middelbo
DRO Rodrigues, David Alexander Gilberg
MRO Roos, Mads
NIR Rønne, Nikolaj
CM Sandberg, Charlotte Bentzen
ASA Saskin, Admir
MLS Schleicher, Malene Lau
HST Stenholt, Helle
MST Stilling, Merete
JSV Svenningsen, Jesper Skriver
NBS Sybrandt, Nana Borch
TMS Sørensen, Tina Møller
LSS Sørensen, Line Stampe Greffel
HKS Sørensen, Helle Kryger
HTA Tagesen, Henrik
GV Væver, Grazyna Krystyna Gelger
PW Würtz, Per Svend-Aage
GZ Zahle, Gert

Facebook
gildra@vucaarhus.dk