Lær skolen bedre at kende

Skolens organisering

Skolens organisation
VUC Aarhus er opdelt i følgende tre områder:

  • AVU-området, hvor der tilbydes undervisning på hhv. basis, 9. og 10. klasses niveau samt FVU og OBU.
  • Det gymnasiale område, hvor der tilbydes undervisning på HF og GS.
  • Serviceområdet, der administrerer undervisningen og sikrer, at bygninger og udstyr er i orden.

 

Aktuelle uddannelser
VUC Aarhus udbyder undervisning inden for:

  • Almen Voksenddannelse (AVU)
  • Højere Forberedelse (HF) 
  • Gymnasial Supplering (GS)
  • Ordblindeundervisning (OBU)
  • Forberedende Voksenuddannelse (FVU) 

Antal lærere og kursister
Den samlede aktivitet på VUC Aarhus giver beskæftigelse til ca. 330 medarbejdere jævnfør de aktuelle uddannelser. Kursisttal for 2014 opgjort på to måder:

  • CPR-kursister (det samlede antal studerende): ca. 6.000
  • Helårskursister (antal fuldtidsstuderende): ca. 2.000

 

Undervisningssteder
VUC Aarhus har adresse på Dalgas Avenue 2, 8000 Aarhus C. Hertil har vi et undervisningssted på Tingvej 3, 8305 Samsø.

ORGANISATIONSDIAGRAM:Facebook
gildra@vucaarhus.dk