Skolens ledelse og bestyrelse

VUC Aarhus blev i forbindelse med Kommunalreformens gennemførelse 1. januar 2007 til en selvejende institution under staten. Skolens øverste ledelse er bestyrelsen, som er bredt sammensat. I bestyrelsen har kursisterne to pladser, heraf én med stemmeret.

Bestyrelsens sammensætning:
 • Bestyrelsesformand: Hans Halvorsen, byrådsmedlem
 • Næstformand: Berit Eika, prorektor, Aarhus Universitet

Eksternt udpeget:
 • Sanne Bjørn, medlem af De Radikale i Aarhus (udpeget af Aarhus Byråd)
 • Mogens Birkebæk, advokat (udpeget af Erhverv Aarhus)
 • Hans Halvorsen, byrådsmedlem (udpeget af Børn og Unge, Aarhus Kommune)
 • Berit Eika, prorektor, Aarhus Universitet (udpeget af Aarhus Universitet)
 • Peter Moesgaard, direktør for Jordbrugets Uddannelsescenter (udpeget af erhvervsskolerne i Aarhus)

Internt udpeget:
 • Frederik Toftdahl Andersen , Kursistrådet med stemmere
 • Malou Marie Stadager Lassen, Kursistrådet uden stemmeret
 • Søren Gubi Axelsen, medarbejder med stemmeret
 • Karin Lykke Ekkelund Nørholm, medarbejder uden stemmeret
Herudover fremgår det af vedtægten, at bestyrelsens medlemmer efter konstitueringen kan supplere sig med op til yderligere tre medlemmer.

Flg. personer er udpeget ved selvsupplering:
 • Jan Ankerstjerne, uddannelsesleder hos VIA University College
 • Bente Steffensen, direktør hos Erhverv Aarhus
 

Deltagere i møderne i øvrigt:                  

Direktionen på VUC Aarhus:
 • Erik Ernø-Kjølhede, rektor
 • Poul Lautrup, studierektor for det gymnasiale område samt vicerektor
 • Michael Sandberg Olsen, forstander for AVU-området
 • Per Lund, administrationschef for serviceområdet

Referent ved møderne: Peter CederstrømFacebook
gildra@vucaarhus.dk