Større Skriftlig Opgave (SSO)

I skoleåret 2017-2018 finder Større Skriftlig

Opgave (SSO) sted i uge 50-51. Opgaven downloades i Netprøver fredag den 15. december kl. 12.00 og besvarelsen uploades i Netprøver fredag den 22. december kl. 12.00. Læs mere om Netprøver under Aflevering.

Tilmeldingsfristen er fredag den 29. september 2017.

Kursister, der har mere end 30 timers erhvervsarbejde samt kursister med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har mulighed for at få ekstra 3 dages forlænget skrivetid.  Skriveperioden er i dette tilfælde 12. december-22. december.

SSO er individuel og udarbejdes inden for 1-3 fag. Skrives opgaven i ét fag, skal du enten følge undervisningen eller have aflagt prøve i faget på mindst B-niveau. Skrives opgaven i flere fag, skal du følge eller have aflagt prøve i fagene, hvoraf mindst ét skal være på mindst B-niveau. Du skal udarbejde opgaven på det højeste faglige niveau, du har eller har fulgt i fagene. Du vælger selv – inden for rammerne af ovenstående – de(t) fag, som opgaven skrives i. Du vælger i samråd med vejlederen område for opgaven. Læs mere om SSO:


Tilmelding:
Tilmeldingsfristen er d. 29. september 2017 klokken 12.00. Herefter skal du kontakte Hanne Thestrup Schmidt på mail te@aarhushfogvuc.dk

SSO-vejledningsdag:

Den 25. oktober er der vejledningsdag i tidsrummet 14.10-17.05, hvor der afholdes vejledningsmøder. Vejlederne vil blive fordelt i lokaler, hvor kursisterne vil få hjælp til afklaring af overordnede eller individuelle faglige spørgsmål og hvor området skal afgrænses.

 

Kursister er forpligtet til at kontakte vejleder i vejledningsperioden og skal have godkendt området senest d. 1/11. Denne godkendelse skal være skriftlig.

 

Aflevering:
SSO-opgaven skal afleveres ved at uploade den som pdf på Netprøver.dk. Opdateret information om dette kommer i løbet af efteråret..Titelbladet skal uploades som ekstramateriale.


Sygdom:
Hvis du bliver syg før opgaveugen, og sygdomsperioden strækker sig ind i opgaveugen, kan du med en lægeerklæring udsætte opgaven til en sygeeksamen i starten af august. Du vil få den samme opgave, da du ikke har fået udleveret titelbladet. Hvis du bliver syg i opgaveugen, skal du stadig have en lægeerklæring, og opgaven vil kunne skrives til sygeeksamen, men du vil få en ny opgave med en anden titel inden for samme område.


Kursister som forventer at afslutte en hel HF til sommerterminen, kan således først få deres HF-bevis i begyndelsen af september måned.


Du kan se Ministeriets hhv. læreplan og vejledning for SSO her: UVM's læreplan og UVM's vejledning
gildra@vucaarhus.dk