Selvstuderende

På HF på Aarhus HF & VUC har du mulighed for at gå til eksamen som selvstuderende i en række fag. Studievejledningen kan hjælpe dig med at besvare dine spørgsmål vedr. selvstudiet. Til en hel   HF-eksamen kan man kombinere eksamener bestået som almindelig holdkursist, med eksamener bestået som selvstuderende.

Du kan max tilmelde dig 3 fag pr. termin, og hvis du udebliver fra eksamen, kan du kun gå op i faget igen, hvis årsagen er dokumenteret sygdom.Tilmelding

Tilmelding foregår via Webshoppen, som du får adgang til via skolens hjemmeside. Der opkræves et gebyr, som skal betales ved tilmelding.

Inden tilmelding forpligter du dig til at læse FAQ (ofte stillede spørgsmål) for selvstuderende.

Vi gør opmærksom på, at gebyret ikke tilbagebetales ved framelding til eksamen.

Aarhus HF & VUC afholder kun eksamen for selvstuderende ved sommereksamen i maj/juni, og seneste frist for tilmelding og betaling er 15. marts 2018.

Der gives ikke SU til selvstuderende.


Eksaminationsgrundlag

Skolen har lavet det eksaminationsgrundlag, som man skal gå til eksamen i for hvert fag og niveau. Disse eksaminationsgrundlag findes her: Eksaminationsgrundlag


Faglig vejleder

Som selvstuderende har du en faglig vejleder i hvert fag. Vejlederens opgave er at rådgive dig vedrørende eksaminationsgrundlag og svare på spørgsmål om eksamen. Du har ret til 45 minutters vejledning pr. fag.

Læs i denne FAQ , hvordan du bør forvalte disse 45 minutter.

Vejlederens navn og mailadresse offentliggøres d. 15. marts 2018, og vil efter denne dato fremgå af eksaminationsgrundlaget.


Materialer

Du skal selv anskaffe og købe materialer. Der udlånes ikke bøger til selvstuderende.

Enkelte vejledere har sammensat kompendier til deres fag, som vil være tilgængeligt via eksaminations-grundlaget.


Laboratoriekurser
For at kunne gå til eksamen i biologi, fysik, geografi og kemi skal du have gennemført et laboratoriekursus i faget og have lavet diverse rapporter/journaler. Hvis du tilmelder dig som selvstuderende i et af disse fag, er du automatisk tilmeldt et laboratoriekursus på det pågældende niveau samt eventuelt underliggende niveau.

Hvis du tidligere har lavet rapporter og journaler, skal disse godkendes af vejlederen. Du skal fremvise et komplet sæt rettede rapporter og journaler med tilhørende øvelsesvejledninger. Hvis disse rapporter og journaler godkendes, skal du naturligvis ikke på laboratoriekursus igen.                      

Laboratoriekurserne afholdes i marts/april måned, og du kan tilmelde dig senest den 28. februar 2018.

Hvis du tilmelder dig et laboratoriekursus senere end den 28. februar 2018, kan vi ikke garantere, at der er plads på holdene– og du må vente med din eksamen indtil næste år.

Du kan læse mere om laboratoriekurserne her: LaboratoriekurserStørre Skriftlig Opgave (SSO) og Eksamensprojekt (EP)

Hvis du har planer om at tage en hel HF-eksamen, er der krav om at skrive SSO. Du kan læse mere om tidsplan og indhold for SSO samt om skolens vejledning til at skrive SSO her: Større Skriftlig Opgave

Hvis du har planer om at tage en hel HF-eksamen, uden at have fulgt én af fagpakkerne (kultur-og samfundsvidenskabelig eller naturvidenskabelig fagpakke), er der krav om at udarbejde et Eksamensprojekt. Du kan læse mere om tidsplan og rammerne for Eksamensprojekt her: Tværfagligt eksamensprojekt


Eksamen
Når eksamensplanen er klar ca. medio maj, vil du modtage et brev fra skolen indeholdende oplysninger om din(e) skriftlige og mundtlige eksamen(er). Hvis du ikke har modtaget et brev fra skolen senest d. 17. maj 2018, bedes du omgående kontakte skolen på mailadressen: te@aarhushfogvuc.dk

Du er selv forpligtet til at kontakte din vejleder for at få oplyst den præcise dato/tidspunkt for eksamen, samt indhente informationer om eksamen. Generelle oplysninger om eksamen vil blive tilsendt sammen med eksamensbrevet, og der vil i løbet af foråret blive lavet et link til eksamensfolderen via hjemmesiden.

Evt. framelding til eksamen skal meddeles skolen hurtigst muligt.

Vigtigt:

  • Du har ingen krav på at blive eksamineret på et andet tidspunkt, hvis du ikke møder op, til det af vejleder oplyste tidspunkt for eksamen.
  • Du vil miste retten til eksamen, hvis du, i fag med eksperimentelt arbejde, ikke kan dokumentere, at du har gennemført laboratoriekursus  -  eller hvis du har lavet rapporter og journaler tidligere, men ikke har forelagt dem for vejleder senest den 31. marts 2018.
  • Du vil miste retten til eksamen, hvis du ikke har opfyldt det/de specifikke krav, der fremgår i pågældende fags læreplan (f.eks. aflevering af projektopgaver, angivelse af supplerende læsning, udarbejdelse af synopsis osv).

Læs mere om fagene og de faglige mål på MBU’s hjemmeside: http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Fag-og-laereplaner


Kontakt

Du er velkommen til at kontakte HF-pædagogisk faglig koordinator, Hanne Thestrup Schmidt, på mail te@aarhushfogvuc.dk, hvis du har spørgsmål angående selvstudium.
gildra@vucaarhus.dk