Regler for videoovervågning på Aarhus HF & VUC

Formål
Formålet med videoovervågning på Aarhus HF & VUC er:

 • At minimere misbrug af skolens brandvarslingsanlæg
 • At undgå hærværk og tyveri
 • At kunne registrere misbrug af brandvarslingsanlæg, hærværk og tyveri og kunne identificere evt. kursister, der misbruger brandvarslingsanlæg, udøver hærværk eller begår tyveri eller anden kriminalitet


Skiltning
Der skiltes ved alle brandtryk og ved skolens indgange. Desuden ligger nærværende regelsæt tilgængeligt på:

 • Skolens hjemmeside
 • Skolens Intra for medarbejdere
 • Skolens Intra for kursister

Hvor foretages videoovervågning
Der videoovervåges på følgende steder:

 • Alle brandvarslingstryk er videoovervåget
 • Ovenstående kameraer registrerer trafik ud og ind på alle trappeområder i bygning D og dele af trapper i øvrige bygninger


Opbevaring og sletning af videooptagelser

Alle optagelser gemmes automatisk på serverer i skolens eget IT serverrum og slettes automatisk efter 30 dage. Såfremt der inde for de 30 dage sker en hændelse og hændelsen har en karakter, der kræver politianmeldelse eller interne sanktioner kan optagelsen gemmes som dokumentation.
Gennemsyn af videooptagelser og vurdering af om en videooptagelse skal gemmes ud over 30 dage
Videooptagelser kan kun gennemses med deltagelse af en af skolens ledere eller en af ledelsen udpeget ansvarlig. Der skal altid være minimum to personer tilstede ved gennemsyn og der skal være en begrundet anledning til gennemsynet (misbrug af brandvarslingsanlæg, tyveri, hærværk eller anden kriminalitet). Et hvert gennemsyn skal noteres på den relevante blanket, hvor følgende skal registreres:

 • Tidspunkt for gennemsyn
 • Deltagere i gennemsynet
 • Årsag til gennemsynet
 • Det tidsinterval der gennemses samt det område i bygninger der gennemses


Resultatet af gennemsyn og yderligere foranstaltninger der foretages:

 • Politianmeldelse
 • Intern sanktioner
 • Om optagelse gemmes ud over de 30 dage


IT enheden sikrer at adgang til videooptagelser er beskyttet med brugernavn og password, at kun 2 personer udpeget af IT Chefen kan logge sig på og at alle gennemsyn logges, således at misbrug kan dokumenteres.Direktionen, februar 2016
gildra@vucaarhus.dk