Regler for studieaktivitet for Fjern-kursister

Din studieaktivitet måles på, at du afleverer opgaver, der fagligt kan godkendes, samt at du går op til den afsluttende eksamen i faget.

Læs mere her: Fjernundervisning

Du finder kontaktoplysninger og træffetider her: Administrationen for Fjernundervisning

Se også hvilke krav, du skal opfylde for at få SU, her: SU-reglergildra@vucaarhus.dk