Vedr. snyd i skriftlige opgaver

Hvis væsentlige dele af en af dine større afleveringsopgaver kan dokumenteres som afskrift – f.eks. fra internettet, en opgaveportal eller fra en anden kursists besvarelse – så tæller det som snyd. Du får herefter en skriftlig advarsel og indkaldes til samtale med skolens leder. Hvis du gentager forseelsen, bliver du bortvist fra skolen.

I et vidensamfund som det danske har du meget let adgang til en masse relevant viden i forhold til netop den opgave, du arbejder med. Den gode besvarelse fortæller helt åbent, hvilke kilder den bygger på. Hvis du er helt åben omkring dine kilder, virker du meget mere kompetent, end hvis du ”trækker informationerne op af din egen hat”. Skriv ind i opgaveteksten, hvor du har din viden fra. Det skriver du i en note og/eller i litteraturlisten. Der er forskellige traditioner i de enkelte fag for, hvordan man sorterer i kildemateriale og inddrager det hensigtsmæssigt. Spørg din lærer herom.

Skriftlige opgaver er en del af dit arbejde som kursist, og mange fag har en skriftlig dimension. Til disse fag er der fastlagt et bestemt timetal, som du skal bruge til at lave de skriftlige afleveringer i.


Skriftlig aflevering tæller med i SU-regnskabet, og aflevering af skriftlige opgaver hører med til at være studieaktiv. Som SU-kursist er du altså forpligtet til at skrive de afleveringer, der er fastsat i de enkelte fag. Du kan miste SU og blive udelukket fra holdundervisningen, hvis du ikke afleverer de skriftlige opgaver.

Der er flere gode grunde til, at skriftligt arbejde er en så stor og vigtig del af mange fag. Gennem det skriftlige arbejde bliver det klart for dig, hvad du er god til, og hvad du er mindre god til. Og din lærers respons giver dig mulighed for at forbedre din indsigt i faget og din evne til at formulere dig om faget. Jo mere træning og jo mere feed-back du reagerer på, jo bedre bliver resultatet til eksamen. Skriveprocessen er en læringsproces, hvor du dels træner dine færdigheder, dels får en bedre forståelse af faget, og dels lærer at formidle din viden.

Snak med din lærer, hvis der er elementer i de skriftlige opgaver, du ikke forstår. Hertil er der mulighed for lektiehjælp i en lang række fag – se opslag på hjemmesiden.gildra@vucaarhus.dk