Mødepligt og studieaktivitet HF/GS

Der er mødepligt til undervisningen. Det betyder, at vi forventer, at du som kursist på hold:

  • møder til tiden, er velforberedt og afleverer dine opgaver til tiden
  • er nærværende og yder et konstruktivt bidrag til undervisningen i timerne
  • er ansvarlig i forhold til gruppearbejde og andre arbejdsformer, der indebærer samarbejde med dine medkursister
  • løbende holder dig orienteret om din studieaktivitet og gør, hvad du kan for at rette op på eventuelle mangler
  • i tilfælde af fravær fra undervisningen selv orienterer dig om, hvad holdet har lavet og udarbejder de manglende opgaver.

Dine lærere og ledelsen vurderer din studieaktivitet løbende, både i forhold til registreret fravær og aflevering af opgaver. Dit fremmøde til undervisningen registreres elektronisk, og du kan via Ludus Web løbende holde dig ajour med det.


Hvis du i en kortere periode får problemer med at være studieaktiv, forventer vi, at du hurtigt kontakter dine lærere, din studievejleder eller – hvis du går i en klasse – din tutor. Så kan I sammen kan lave en plan for genopretning af studieaktiviteten.

I tilfælde af længerevarende eller gentaget fravær kan du blive afkrævet en lægeerklæring, som du selv skal betale. Hvis du som fuldtidskursist – mod forventning – ikke lever op til reglerne om studieaktivitet, vil du få en skriftlig advarsel og blive indkaldt til en samtale med din studievejleder med henblik på at udarbejde en plan for genopretningen af dit studieforløb. Såfremt du ikke overholder den aftalte plan, risikerer du at blive bortvist fra undervisningen.


Hent skolens fatholdelsesstrategi her: Fastholdelsesstrategi HF

Læs mere om studieaktivitet på GS her: Procedure for studieaktivitet på GS
gildra@vucaarhus.dk