Krav om synligt ansigt

Fra og med 1. august 2013 er det påbudt, at du som kursist har synligt ansigt i undervisningen samt i mødet med skolens studievejledere og administrative medarbejdere.

I forbindelse med fjernundervisning kan der være mulighed for dispensation fra ovenstående regel.
gildra@vucaarhus.dk