Adfærd og opførsel

For at vi alle kan have et rart og trygt studiemiljø her på skolen, er det nødvendigt, at alle gør, hvad de kan for at skabe det. Skolen har derfor nedenstående regler og forventninger, som det er vigtigt, at du respekterer


Vedr. den daglige undervisning:

 • Overhold mødepligten, mød til tiden, og bliv, til undervisningen er slut.
 • Lav dine lektier, som du altid kan finde i Ludus Web, og hertil skal du medbringe relevante bøger, kopier m.m.
 • Deltag aktivt i timerne, f.eks. i gruppearbejde.
 • Husk at aflevere skriftlige opgaver, projekter m.m. til tiden.
 • Mobiltelefoner ligger i tasken og tages kun frem, hvis de skal bruges i undervisningen. Læreren afgør, om de skal bruges i undervisningen. I særlige tilfælde, fx syge børn, kan læreren give dispensation til at mobilen ligger fremme.
 • Computere indgår naturligt som en del af undervisningen. Computere skal være lukkede, med mindre de bruges til undervisningsøvelser. Læreren afgør, hvornår de skal bruges i undervisningen.
 • Det er ikke tilladt at tage billeder og film i undervisningen, med mindre det efter lærerens anvisning indgår som et fagligt element i undervisningen. Alle implicerede skal give samtykke til at optræde på billede og i film. Fotografering eller videooptagelser af undervisningsaktiviteter må kun ske efter aftale med læreren. Ingen kursister må offentliggøre billeder eller videooptagelser af ansatte eller kursister uden deres samtykke.

Hertil har du et ansvar for at:

 • gennemføre undervisningen for at afslutte med eksamen, projekter m.m.
 • bidrage til at skabe et et godt studiemiljø, hvilket du gør ved at udvise respekt og forståelse for dine medkursister, lærere og andre ansatte på skolen.
 • holde dig orienteret på Ludus Web dagligt, så du altid har styr på skema, lektier og evt. fravær.

Generelt om adfærd i og uden for undervisningen:

 • Tag altid hensyn til folk omkring dig.
 • Respektér, at undervisningslokaler, gangarealer og studieområder alle er studiearbejdspladser. Tal dæmpet, og husk at have mobilen på lydløs.
 • Hjælp med at holde skolen pæn og ordentlig både ude og inde. Sørg altid for, at rydde op efter dig selv, så der er klar til andre kursister.

Øjeblikkelig bortvisning fra Aarhus HF & VUC iværksættes ved:
 • Fysisk og voldelig adfærd på skolens område.
 • Truende adfærd over for skolens personale eller øvrige kursister.
 • Besiddelse, køb, salg eller indtagelse af euforiserende stoffer på skolens område*
*Der kan forekomme uanmeldt kontrol med narkohund

Konsekvenser ved overtrædelse af skolens regler og forventninger – og uhensigtsmæssig adfærd i øvrigt – kan medføre enten bortvisning fra undervisningen og overførsel til selvstudium eller i værste fald bortvisning fra Aarhus HF & VUC.gildra@vucaarhus.dk