Tværfagligt eksamensprojekt

Eksamensprojektet er en obligatorisk del af en hel HF-uddannelse for kursister, der ikke aflægger eksamen i hverken Kultur- eller Naturfagpakken. Eksamensprojektet udarbejdes individuelt og det omfatter 2-3 fag efter eget valg. Det afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig synopsis, der skal afleveres senest torsdag den 27. april 2017 kl. 12.00.

Læs om synopsis, problemformulering, vejledning, valg af fag og emne samt de vigtige datoer frem til den mundtlige eksamen, der begynder medio maj 2017, i dokumentet infopjece 2017

Er du i tvivl om, hvordan en synopsis skal skrives, kan du blive inspireret af dokumentet Guide til Tværfagligt eksamensprojekt.

Læs også Undervisningsministeriets Fagbilag​ og dokumentet Vejledning, så du er godt forberedt til samtalen med dine vejledere.
Tilmelding til eksamensprojektet skal ske senest fredag d. 27. januar 2017 kl. 12.00. Kontakt herefter Hanne Thestrup Schmidt på te@vucaarhus.dk

Dernæst skal det valgte emne godkendes af vejlederne. Du skal bruge skema 2.

Skema 2 afleveres i receptionen senest fredag d. 10. marts 2017 kl. 12.00 i papirform.

Husk, at både valg af fag og emnevalget skal være forsynet med begge/alle vejlederes underskrifter.gildra@vucaarhus.dk