Større Skriftlig Opgave (SSO)

I skoleåret 2016-2017 finder Større Skriftlig Opgave (SSO) sted i uge 50-51. Opgaven udleveres pr. mail torsdag den 15. december kl. 12.00 og afleveres i Netprøver torsdag den 22. december kl. 12.00. Læs mere om Netprøver under Aflevering.

Tilmeldingsfristen er fredag den 30. september 2016.

Kursister, der har mere end 30 timers erhvervsarbejde samt kursister med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har mulighed for at få ekstra 3 dages forlænget skrivetid.  Skriveperioden er i dette tilfælde 12. december-22. december.

SSO er individuel og udarbejdes inden for 1-3 fag. Skrives opgaven i ét fag, skal du enten følge undervisningen eller have aflagt prøve i faget på mindst B-niveau. Skrives opgaven i flere fag, skal du følge eller have aflagt prøve i fagene, hvoraf mindst ét skal være på mindst B-niveau. Du skal udarbejde opgaven på det højeste faglige niveau, du har eller har fulgt i fagene. Du vælger selv – inden for rammerne af ovenstående – de(t) fag, som opgaven skrives i. Du vælger i samråd med vejlederen område for opgaven. Læs mere om SSO:


Tilmelding:
Tilmeldingsfristen er d. 30. september 2016 klokken 12.00. Kontakt herefter Hanne Thestrup Schmidt på te@vucaarhus.dk

Aflevering:
SSO-opgaven skal afleveres ved at uploade den som pdf på Netprøver.dk. Information om dette er vedlagt. Titelbladet skal uploades som ekstramateriale.

Det er vigtigt at have øvet sig i at aflevere i netprøver. Netprøver lukker for uploadning klokken 12 på afleveringsdagen og derefter er det for sent at aflevere. Lad derfor være med at vente med at uploade i sidste øjeblik i tilfælde af, at du får problemer. Se mere om aflevering i Netprøver her:


Sygdom:

Hvis du bliver syg før opgaveugen, og sygdomsperioden strækker sig ind i opgaveugen, kan du med en lægeerklæring udsætte opgaven til en sygeeksamen i starten af august. Du vil få den samme opgave, da du ikke har fået udleveret titelbladet. Hvis du bliver syg i opgaveugen, skal du stadig have en lægeerklæring, og opgaven vil kunne skrives til sygeeksamen, men du vil få en ny opgave med en anden titel inden for samme område.

Blanketten til sygeeksamen kan hentes i receptionen eller downloades her: Ansøgning om sygeeksamen

Kursister som forventer at afslutte en hel HF til sommerterminen, kan således først få deres HF-bevis i begyndelsen af september måned.

Du kan se Ministeriets hhv. læreplan og vejledning for SSO her: UVM's læreplan og UVM's vejledning
gildra@vucaarhus.dk